Algemene voorwaarden

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht.

 1. Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf. De klant mag geen foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf. Doorsturen van foto’s aan derden (zoals commerciële partijen) door de klant is niet toegestaan. Indien een derde partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Onrechtmatig gebruik van foto’s middels digitale publicatie zal leiden tot opeisbare boete van €100,- per foto per dag met terugwerkende kracht vanaf de datum dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat daarop het gebruik is gestart tot en met de datum waarop de publicatie is gestopt. Gedrukte publicatie zal leiden tot opeisbare boete van tenminste €3.000,-.
 2. De fotograaf behoudt het digitale origineel (RAW) van de foto.
 3. Voor zover de fotograaf toestemming heeft verleend voor gebruik van haar foto’s, is dit met behoud van persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naam- en websitevermelding (in het geval van social media (o.a. Facebook, Instagram, Twitter) dient naast naamsvermelding ook de pagina van MB Digitale Fotografie getagd te worden), tenzij anders is overeengekomen.
 4. Het is niet toegestaan dat de klant digitale foto’s inzendt voor fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 5. De fotograaf behoudt zich het recht voor de foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en expositiemateriaal. Tevens behoudt de fotograaf het recht voor afdrukken en gebruikslicenties van deze werken en foto’s aan derden te verkopen. Bovenstaande tenzij anders is overeengekomen met de klant.

Fotoreportage/Bruidsreportage.

 1. De fotograaf treft de nodige maatregelen om de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, voor zover locatie en overige omstandigheden dit toelaten en in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. De fotograaf zal alleen kleurcorrecties en contrast wijzigen aan de foto’s. Ook is het mogelijk oneffenheden in de huid weg te werken. Er zullen geen verdere correcties uitgevoerd worden, zoals het verwijderen van storende elementen of andere grote wijzigingen aan omgeving of personen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De fotograaf werkt met aaneengesloten uren, tenzij anders is overeengekomen. e. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage of de bruidsreportage. De klant verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Hieronder, doch niet uitsluitend begrepen, de nodige toestemming om op de door klant gekozen locatie(s) te mogen fotograferen.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
 2. Annuleren van fotoreportages dient ten minste 48 uur voor de gemaakte afspraak te worden gedaan, is dit niet het geval, dan heeft de klant geen recht op restitutie van het aanbetaalde bedrag (€40,-).
 3. Wijzigen van datum/tijd van de afspraak van een fotoreportage, kan tot 48 uur voor de gemaakte afspraak in overleg met de fotograaf worden besloten.
 4. In geval van slechte weersvoorspelling (hiermee wordt bedoeld harde regen) bij een buiten fotoreportage, gaat de fotograaf met de klant in overleg over een geschikte binnenlocatie.
 5. De fotograaf behoudt zich het recht om bij ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, de datum/tijd van de fotoreportage in overleg met de klant te wijzigen.
 6. Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 3 maanden voor de gereserveerde trouwdatum wordt geannuleerd, 50% van de pakketkosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 2 maanden voor de gereserveerde trouwdatum wordt 60% van de pakketkosten in rekening gebracht en bij een annulering binnen 1 maand voor de gereserveerde trouwdatum wordt er 75% van de pakketkosten in rekening gebracht. De aanbetaling voor reservering van de trouwdatum van €250,- wordt niet gerestitueerd.
 7. Indien de fotograaf bij een bruidsreportage geenszins in staat is om op de dag van de bruiloft te fotograferen, dan zal de fotograaf zorgen voor een geschikte fotograaf die haar taken tijdens de trouwdag zal overnemen. De post-production (het selecteren, bewerken van de foto’s) zal indien mogelijk wel verzorgd worden door Bollion Marc Digitale Fotografie, zodat de stijl en sfeer gehandhaafd blijven.

Website.

 1. De foto’s op www.bmdigitalefotografie.eu zijn alleen bestemd voor de eigenaar van BM Digitale Fotografie. Bezoekers van de site kunnen deze foto’s bekijken, maar mogen deze niet verder openbaar maken of verveelvoudigen.
 2. Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 3. De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site verstrekt wordt.
 4. De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. e. Bedrijven of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anderszins, kunnen een met reden onderbouwde klacht indienen. Voor zover uit de klacht de onrechtmatigheid van de gepubliceerde foto blijkt, zal deze door de fotograaf van haar website worden verwijderd.

Aansprakelijkheid.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij klant of aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.